Suzuki Violon School


Đây là một trong những bộ sách học violon căn bản hay nhất hiện nay.
Bộ sách gồm có 10 phần, chia thành 10 cuốn nhỏ, sắp xếp theo trình độ từ dễ đến khó.
Sau khi học hết bộ sách này (khoảng 3 năm), bạn sẽ nắm vững được hầu hết kỹ thuật chơi violon.