GOUNOD, Charles (1818-1893)

Charles Gounod

Nhạc sĩ người Pháp

Ngày sinh: 17 June 1818
Ngày mất: 18 October 1893


Các tác phẩm do BNTT-Piano thực hiện: