CUI, César (1835-1918)

César Cui

Nhạc sĩ người Nga gốc Pháp

Ngày sinh: 18 January 1835
Ngày mất: 26 March 1918


Các tác phẩm do BNTT-Piano thực hiện: