LASSON, Per (1859-1883)

Per Lasson

Nhạc sĩ người Na-uy

Ngày sinh: 18 April 1859
Ngày mất: 6 June 1883


Các tác phẩm do BNTT-Piano thực hiện: