POLDINI, Ede (1869-1957)

Ede Poldini

Nhạc sĩ người Hungary

Ngày sinh: 13 June 1869
Ngày mất: 28 June 1957


Các tác phẩm do BNTT-Piano thực hiện: