SCHARWENKA, Philipp (1847–1917)

Philipp Scharwenka

Nhạc sĩ người Đức

Ngày sinh: 16 February 1847
Ngày mất: 16 July 1917


Các tác phẩm do BNTT-Piano thực hiện: