OLSEN, Ole (1850-1927)

Ole Olsen

Nhạc sĩ người Na-uy

Ngày sinh: 4 July 1850
Ngày mất: 4 November 1927


Các tác phẩm do BNTT-Piano thực hiện: