Methode Rose


       
   

Đây là một trong những bộ sách học piano thông dụng nhất hiện nay.

Bộ sách gồm có 3 cuốn: Methode Rose, Essor, và La 3ème année du Piano, của Ernest Van de Velde.

Sau khi học hết bộ sách này, bạn sẽ nắm vững được hầu hết kỹ thuật chơi piano.