Czerny Op.599

Carl Czerny


Đây là một trong những cuốn sách không thể thiếu khi học piano.

Bạn nên học kèm sách này với những bộ sách học piano căn bản như Methode Rose, Methode A. Schmoll…, .

Sách 100 bài tập từ dễ đến khó với đầy đủ cách đặt ngón cũng như các kỹ thuật ngón cần thiết.

Nếu kiên trì cho đến hết, chắc chắn bạn sẽ làm chủ được đôi tay cũng như làm chủ bàn phím piano.

BNTT-Piano đã thu âm tất cả 100 bài tập trong cuốn sách này, rất thích hợp cho các giáo viên dạy piano cũng như cho các bạn tự học piano tại nhà.


Bài 1.

Bài 2.

Bài 3.

Bài 4.

Bài 5.

Bài 6.

Bài 7.

Bài 8.

Bài 9.

Bài 10.

Bài 11.

Bài 12.

Bài 13.

Bài 14.

Bài 15.

Bài 16.

Bài 17.

Bài 18.

Bài 19.

Bài 20.

Bài 21.

Bài 22.

Bài 23.

Bài 24.

Bài 25.

Bài 26.

Bài 27.

Bài 28.

Bài 29.

Bài 30.

Bài 31.

Bài 32.

Bài 33.

Bài 34.

Bài 35.

Bài 36.

Bài 37.

Bài 38.

Bài 39.

Bài 40.

Bài 41.

Bài 42.

Bài 43.

Bài 44.

Bài 45.

Bài 46.

Bài 47.

Bài 48.

Bài 49.

Bài 50.

Bài 51.

Bài 52.

Bài 53.

Bài 54.

Bài 55.

Bài 56.

Bài 57.

Bài 58.

Bài 59.

Bài 60.

Bài 61.

Bài 62.

Bài 63.

Bài 64.

Bài 65.

Bài 66.

Bài 67.

Bài 68.

Bài 69.

Bài 70.

Bài 71.

Bài 72.

Bài 73.

Bài 74.

Bài 75.

Bài 76.

Bài 77.

Bài 78.

Bài 79.

Bài 80.

Bài 81.

Bài 82.

Bài 83.

Bài 84.

Bài 85.

Bài 86.

Bài 87.

Bài 88.

Bài 89.

Bài 90.

Bài 91.

Bài 92.

Bài 93.

Bài 94.

Bài 95.

Bài 96.

Bài 97.

Bài 98.

Bài 99.

Bài 100.


Sách học Piano