Les Classiques Favoris du Piano


Đây là bộ sách học piano cổ điển hay nhất hiện nay. Toàn tập gồm có 12 cuốn, trong đó cuốn 1 có 2 cuốn (1A và 1B), cuốn 9 có 4 cuốn (9A, 9B, 9C và 9D). Các cuốn 10, 11 và 12 là những tác phẩm viết cho 2 người chơi (4 tay).

BNTT-Piano đã thu âm tất cả bộ sách này, mỗi cuốn được ghi ra 2 đĩa CD Audio. Trọn bộ gồm 32 CDs (16 bộ đĩa). Bộ đĩa này rất thích hợp cho các giáo viên dạy piano cũng như cho các bạn tự học piano tại nhà.

► Đặt mua sách qua mạng Internet: Les Classiques Favoris du Piano