Les Classiques Favoris du Piano


Đây là bộ sách học piano cổ điển hay nhất hiện nay. Toàn tập gồm có 12 cuốn, trong đó cuốn 1 có 2 cuốn (1A và 1B), cuốn 9 có 4 cuốn (9A, 9B, 9C và 9D). Các cuốn 10, 11 và 12 là những tác phẩm viết cho 2 người chơi (4 tay).

BNTT-Piano đã scan và thu âm tất cả bộ sách này, và sẵn sàng cung cấp cho những ai có nhu cầu. Những bản nhạc đã ghi âm rất thích hợp cho các giáo viên dạy piano cũng như cho các bạn tự học piano tại nhà.