ROMANCE, Op.42 No.4

Tác giả : Johann Nepomuk Hummel (1778-1837)
Thể loại : Romance
Sách học piano : Les Classiques Favoris du Piano – Volume 1A (p.63)
(trong sách này, bản nhạc được ghi với cung Fa trưởng)