ALLEGRETTO GRAZIOSO from the Piano Sonata in G major, Op.49 No.3

Tác giả : Daniel Steibelt (1765-1823)
Tác phẩm gốc : Piano Sonata in G major, Op.49 No.3
Sách học piano : Les Classiques Favoris du Piano – Volume 1A (p.71)
(trong sách này, bản nhạc được ghi với cung Fa trưởng)