BACH, Johann Christian (1735-1782)

Johann Christian Bach

Nhạc sĩ người Đức, là con trai út của Johann Sebastian Bach

Ngày sinh: 8 March 1714
Ngày mất: 14 December 1788


Các tác phẩm do BNTT-Piano thực hiện: