BACH, Carl Philip Emmanuel (1714-1788)

Carl Philipp Emanuel Bach

Nhạc sĩ người Đức, là con trai thứ hai của Johann Sebastian Bach

Ngày sinh: 8 March 1714
Ngày mất: 14 December 1788


Các tác phẩm do BNTT-Piano thực hiện: