DAQUIN, Louis-Claude (1694-1772)

Louis-Claude Daquin

Nhạc sĩ người Pháp

Ngày sinh: 4 July 1694
Ngày mất: 15 June 1772


Các tác phẩm do BNTT-Piano thực hiện: